Aktuelt

 • 08.04.2024
 • Skole

Høring av lokale forskrifter til ny opplæringslov

Larvik kommune skal vedta flere forskrifter før skolestart i august 2024. Her kan du lese mer om de ulike forslagene, og om hvordan du kan gi innspill.

 • 26.03.2024
 • Skole

Fire rektorer ansatt i Larvikskolen

Berg, Ra, Sky og Lardal skole har fått nye rektorer.

 • 20.03.2024
 • Lardal skole

Elevarbeid

Anne Karine er lærer i Kunst & Håndverksfaget på barnetrinnet. Her kan dere se bilder av arbeidene som elevene har laget.

 • 19.03.2024
 • Skole

Henning Weider blir ny prosjektleder for "Våre Unge"

Kommer fra stillingen som daglig leder av Frisk Bris i Bamble kommune

 • 07.03.2024
 • Lardal skole

Tilgjengeligheten i skolehelsetjenesten på Lardal skole er fra 07.mars redusert

Helsesykepleier Silje Rimeslåtten vil gjennomføre avtalt undervisning og vaksinasjon. Helsesykepleier er sykemeldt, og vil ikke være tilgjengelig. Ta kontakt med Fagerli familiesenter ved behov.

 • 14.02.2024
 • Skole

Kartleggingsprøver for 1. trinn

Kartleggingsprøver i lesing og regning for 1. trinn gjennomføres fra 11. mars - 3. mai. Prøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger oppfølging.

 • 09.02.2024
 • Skole

Kvelde helsestasjon avvikles fra 1.juli

Kommunestyret vedtok i desember at Kvelde helsestasjon avvikles fra 1.juli. Innbyggere som i dag benytter Kvelde helsestasjon får disse tjenestene på enten Svarstad helsestasjon eller Fagerli helsestasjon etter 1.juli

 • 05.02.2024
 • Skole

Vinterferieaktiviteter

For 4. trinn til Vg3. Aktivitetene er gratis!

 • 04.01.2024
 • Skole

Nytt tilbud for barn mellom 4-8 år som opplever belastninger i hjemmet

PIP-klubben er et pilotprosjekt med hensikt å hjelpe barn (4-8 år) som opplever vanskelige situasjoner i hjemmet.

 • 11.12.2023
 • Skole

Foreldremøte 2. januar

Vi inviterer alle foresatte, med barn i barnehage og skole i Larvik, til et felles foreldremøte tirsdag 2. januar kl. 19.00 - 20.30. Tema - Foreldrerollen i barnehage og skole for et trygt og godt læringsmiljø.

Til toppen