Skolemiljø

For at vi skal ha en hyggelig arbeidsplass for både elever og lærerer, er det viktig at vi har alle drar i samme retning. Hver enkelt må ta ansvar for eget og andres arbeidsmiljø, både det fysiske og sosiale miljøet på skolen. Det samme gjelder hvordan vi oppfører oss på skoleveien, bussen og forskjellige arrangementer, på og utenfor skolens område.

Lardal skole arbeider målrettet med skolemiljø gjennom arbeidet med "Respekt" og "Mitt valg".

Til toppen