Fakta om skolen

Lardal skole er en 1 - 10 skole med i underkant av 300 elever. Skolen vår er plassert midt i Svarstad sentrum.

Småskole- og mellomtrinnet holder til på sørsiden av veien og ungdomstrinnet er på nordsiden av veien. Vi er ca. 50 ansatte.

Skolens SFO-base ligger syd for veien og har ca. 80 barn. SFO tilbyr barna varierte aktiviteter i løpet av skoleåret.

Bygget på nordsiden har mat og helse-rom, svømmehall, gymsal. Disse rommene blir benyttet felles.

Vi er også samlokalisert med flerbrukshallen "Huldrehallen" og bygdas svømmehall.

Området på sørsiden har fått nytt fotballanlegg. Det bidrar til aktive friminutt og timer.

Til toppen