Leksehjelp

Innhold

Tilbudet til leksehjelp på Lardal skole er gratis og frivillig for elever på 3. - 10. trinn.

Leksehjelpen er på tirsdager kl. 12.20-14.10 for 3. - 7. trinn og kl. 14.10-16.10 for 8. - 10. trinn.

Timene til leksehjelp kommer i tillegg til den vanlige opplæringen. Tilbudet gis fra september måned og ut mai. Det er ikke leksehjelp siste uke før jul.

Leksehjelpen vil være på et av trinnenes klasserom eller i nær tilknytning til dette. Når elevene er ferdige med leksene, kan vedkommende få gå, selv om timen ikke er ferdig.

Foreldrene melder barnet på og av skriftlig. Ønsker dere å benytte dere av tilbudet må påmeldingsskjema fylles ut digitalt.

Når elevene er ferdig med leksene, kan de som bor i gangavstand gå hjem, de som er avhengige av buss får være på et klasserom og spille/tegne/lese.

Påmelding til leksehjelp 2022/2023

Tidspunkter for leksehjelp, fordelt på trinn:

Tirsdag

 • 3. trinn 12.20-14.10
 • 4. trinn 12.20-14.10
 • 5. trinn 12.20-14.10
 • 6. trinn 12.20-14.10
 • 7. trinn 12.20-14.10
 • 8. trinn 14.10-16.10
 • 9. trinn 14.10-16.10
 • 10. trinn 14.10-16.10

Elevens ansvar

 • møte presis
 • ha med lekseplan, riktige bøker og skriveredskap
 • jobbe konsentrert med leksene og ikke forstyrre andre
 • vise melding til kontaktlærer i forbindelse med eventuelt fravær
 • levere leksene til kontaktlærer i tide
 • ta med bøkene hjem

Skolens ansvar

 • leksene skal være kjent stoff
 • leksene skal være tilpasset den enkeltes nivå
 • elevens har tilgjengelig arbeidsplan
 • assistentene på leksehjelpen får veiledning og oppfølging av pedagoger

Foresattes ansvar

 • sjekke at alle leksene er gjort, eventuelt må de gjøres ferdig hjemme
 • leseleksene gjøres hjemme
 • melde fra til kontaktlærer dersom leksene oppleves for vanskelige eller for lette
Til toppen