Ordensreglement

Innhold

Lokalt trivsels- og ordensreglement for Lardal skole og SFO.

Skoleeier har vedtatt lokal forskrift om ordensreglement jf. Opplæringslovens § 2-9. Ordensreglementet er felles for alle skolene i Larvik kommune. Forskriften er overordnet skolenes lokale trivsels- og ordensreglement.

Lokalt trivsels- og ordensreglement for Lardal skole og SFO

Samarbeidsutvalget ved Lardal skole vedtok lokalt trivsels- og ordensreglement for Lardal skole 2. april 2019. Reglementet kommer i tillegg til Larvikskolens lokale forskrift for ordensreglement, "Ordensreglement i Larvikskolen". Skolens reglement skal evalueres innen et år. Det er et reglement for 1. - 7. trinn og et reglement for 8. - 10. trinn.

Til toppen