Informasjon om rutiner for oppstart 11.5.20 Lardal skole 1.-7. trinn

Innhold

Skolen åpner for alle elever i uke 20. Vi har sett frem til denne dagen og gleder oss til å treffe elevene våre igjen.

Vi har noen utfordringer relatert til utforming av skolebygget (syd). Der holder mellomtrinnet til. Vi må foreta en gradvis åpning og vil legge opp til enkeltdager med fjernundervisning for 5.–7. trinn.
7. trinn møter som vanlig mandag 11. mai. Da har 5. og 6. trinn fjernundervisning.
Nå klargjøres skolen slik at det skal være trygt og godt å komme tilbake for alle. Mye vil være som før. Noen forhold vil være preget av de smittevernsrutiner som følges for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som gjelder fra mandag 11. mai. Endringer kan skje.

1.–4. trinn – fortsetter i hovedsak som nå

Det gjelder tidspunkt, oppmøtested, klasserom og i hovedsak voksne. Det blir en justering av inndelingen av uteområde og hvilke toaletter en skal bruke. Elevene informeres om dette mandag morgen.

SFO – fortsetter som nå

SFO er åpen fra kl. 06.45 – 16.00, hver dag inntil videre. Vi må redusere åpningstiden noe for å kunne opprettholde de samme kohortene (faste grupper av elever og ansatte) på SFO som i skolen, gjennom hele dagen. Det gjøres av smittevernhensyn, for å begrense kontakten mellom personer.

5.–7. trinn

For å ivareta smittevernhensyn må vi velge en gradvis oppstart, og enkelte dager med fjernundervisning for 5.–7. trinn.
7. trinn vil starte opp mandag 11. mai. De vil være hjemme og motta fjernundervisning onsdag 13. mai. I uke 21 vil de være hjemme og ha fjernundervisning på onsdag 20. mai.
6. trinn vil starte opp onsdag 13. mai. De vil være hjemme og motta fjernundervisning mandag 11. mai og tirsdag 12. mai. I uke 21 vil de være hjemme og motta fjernundervisning tirsdag 19. mai.
5. trinn vil starte opp tirsdag 12. mai. De vil være hjemme og motta fjernundervisning mandag 11. mai og torsdag 14. mai. I uke 21 vil de være hjemme og motta fjernundervisning mandag 18. mai.
Ordningen med fjernundervisning vil vurderes i lys av kravene til smittevern i uke 21.

Skoleskyss

Folkehelseinstituttet anbefaler at kollektivtrafikk benyttes i så liten grad som mulig. Vi oppfordrer til at elevene går/sykler til skolen der det er mulig. Foresatte som har anledning kjører elever til skolen. Dette vil ha stor betydning for antallet elever pr. buss og gjennom det betydning for smitterisiko.
Skoleskyss går som normalt. Fint at dere oppfordrer elvene til holde en meters avstand til hverandre når de venter på bussen. De skal sitte på annenhvert sete i bussen.

Skoledagen

Skoledagen starter som vanlig, kl. 08.30 alle dager. Skolen slutter til vanlig tid alle dager (12.20 eller 14.10).
Skoleklokka ringer 08.30, men vil være avslått resten av dagen.

Inndeling i Kohorter

Elevene deles inn i kohorter. På 5. trinn deles klassen i to kohorter. På 6. trinn er hver klasse en kohort. På 7. trinn er klassen en kohort. På 7. trinn vil en dele kohorten i to ved anledning.
Kohortene vil ha faste voksne så langt det går. Et klasserom vil være basen. Vi øker avstanden mellom pultene.
Klassene vil få nye faste oppmøtesteder, 5., 6. og 7. trinn skal møte på «basketbanen» syd for kunst og håndverk. Husk minimum en meters avstand!
To kohorter kan samarbeide om gjennomføring av skoledagen, fortrinnsvis utendørs. Uteområdet deles derfor inn i områder. Et til hvert trinn. Her kan de være før skolestart, i friminutt og på SFO. Sonene blir markert med sperrebånd.
Det lov å sparke til en fotball. Vi følger fotballforbundets retningslinjer.

Vaskerutiner

Øv på håndvask hjemme slik at den blir grundig og effektiv. Elevene skal vaske hendene før de reiser hjemmefra.
De ansatte som følger kohorten har med håndsprit som elevene skal benytte hver gang de går inn på skolen.
Håndvask, med såpe og vann gjennomføres i praksis ved alle overganger; Når man kommer til skole/SFO, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider, etter at man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt, ved synlig skitne hender, når ansatte bytter klasserom, når ansatte vurderer dette til å være nødvendig.
Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
Ipad og pult desinfiseres hver dag med egen spritserviett. Dette gjøres i klasserommet.
Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Kontaktpunkter desinfiseres daglig.

Skrivesaker, mat og klær

Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget pennal med skrivesaker og blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken.
Husk matpakke og drikke for hele dagen.
Tine melder at de vil levere sine skolelyst produkter. Når de starter opp vil en ansatt hente produktene i kjøleskapet og sørge for at de blir delt ut.
Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær. Smør gjerne barna med solkrem hjemme på morgenen.
Alt tøy og utstyr skal fraktes frem og tilbake hver dag. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy.
Ved dagens slutt tar eleven med seg klær og utstyr hjem.

Toaletter

Hvert trinn er tildelt "egne toaletter".

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres i hovedsak ute og uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen. Det blir ikke svømming.

Leksehjelp

Det er ikke tilbud om ordinær leksehjelp nå.

Kosebamser og egne leker

Kosebamsene må være i karantene. Egne leker må være hjemme. Sykler og sparkesykler kan naturlig nok benytte som transportmiddel til- og fra skolen.

Henvendelser til skolen

Benytt i hovedsak Visma App. Dere kan ringe til skolen på 33 15 52 50. Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Smittevern vil være førende for all aktivitet og drift.
Det er viktig at vi følger de nye rutinene samt de anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.
Dersom dere som foresatte eller elevene har symptomer på luftveissykdom skal barna holdes hjemme fra skolen til de er symptomfrie + en dag.
Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven «isoleres», og eleven må hentes av foresatte.
Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler. Du må fremlegge en legeerklæring.
Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.

Kjetil Vik
(977 00 567)

Rektor
Lardal skole

 

 

Til toppen