Informasjon om rutiner for oppstart 27.4.20

Innhold

Skolen åpner for 1.-4.trinn mandag 27.4.20. Vi har sett frem til denne dagen lenge og gleder oss til å treffe alle elevene våre igjen. Nå klargjøres skolen slik at det skal være trygt å komme tilbake. Mye vil være som før, men noen ting vil være preget av de smittevernsrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som møter elevene og dere foreldre mandag morgen.

Denne planene gjelder foreløpig for uke 18. Endringer kan skje.

SFO

SFO er åpen fra kl. 6.45 – 16.00 hver dag inntil videre. Vi må redusere åpningstiden for å kunne opprettholde de samme kohortene (faste grupper av elever og ansatte) på SFO som i skolen, gjennom hele dagen. Det gjøres av smittevernhensyn, for å begrense kontakten mellom personer.

SFO vil holde fast i de samme kohortene som skolen. Elevene som skal på morgen-SFO vil bli møtt av en ansatt ute. Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

Nærmere informasjon kommer i Visma - melding fra SFO-leder Bente.

Skoleskyss

Skoleskyss går som normalt. Fint at dere oppfordrer elevene til å holde en meters avstand til hverandre når de venter på bussen. De skal sitte på annenhvert sete i bussen.
Folkehelseinstituttet anbefaler at foresatte selv kjører elever til skolen.

Skoledagen

Skoledagen starter som vanlig kl. 8.30 alle dager. Skolen slutter til vanlig tid alle dager ( kl. 12.20 eller kl. 14.10).
Skoleklokka ringer kl. 8.30, men vil være avslått resten av dagen.

Inndeling i kohorter

Elevene deles inn i kohorter. På Lardal skole samsvarer kohortene med klassene. Klassene vil ha faste voksne så langt det går. Klasserommet vil være basen. Vi øker avstanden mellom pultene.
Klassene vil få nye faste oppmøtesteder, for å få noe større avstand mellom dem (se kart). Elevene skal sette fra seg sekk og klær ved et merke på bakken.

2 kohorter kan samarbeide i gjennomføring av skoledagen, fortrinnsvis utendørs. Uteområdet deles derfor inn i 4 områder (se kart). Et til hvert trinn. Her kan de være før skolestart, i friminutt og på SFO. Sonene blir markert med sperrebånd.

Det lov å sparke fotball. Vi følger fotballforbundets retningslinjer om at en ikke skal heade eller ta på ballen.

Oppmøtesteder
Oppmøtesteder
Uteområder
Uteområder

Vaske rutiner

Øv på håndvask hjemme slik at den blir grundig og effektiv. Elevene skal vaske hendene før de reiser hjemmefra. 

De ansatte som følger kohorten har med håndsprit som elevene skal benytte hver gang de går inn på skolen.

 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres i praksis ved alle overganger. Når man kommer til skole/SFO, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider, etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt, ved synlig skitne hender, når ansatte bytter klasserom, når ansatte vurderer dette til å være nødvendig.
 • Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult desinfiseres hver dag med egen spritserviett. Dette gjøres i klasserommet.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Leker vaskes hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig. 

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget pennal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Tine melder at de vil levere sine skolelyst produkter. Når de starter opp vil en ansatt hente produktene i kjøleskapet og sørge for at de blir delt ut. 
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær. Smør barna med solkrem hjemme på morgenen.
 • Alt tøy og utstyr skal fraktes frem og tilbake hver dag. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy. Mandag 27. sender vi tøy som har vært på garderobeplassen hjem med eleven. 
 • Ved dagens slutt tar eleven med klær og utstyr hjem.

Toaletter

Hvert trinn er tildelt "egne toaletter".

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres i hovedsak ute og uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen.
Det blir ikke svømming.

Leksehjelp

Det er ikke tilbud om ordinær leksehjelp nå.

Kosebamser og egne leker

Kosebamsene må være i karantene. Egne leker må være hjemme. Sykler og sparkesykler kan naturlig nok benyttes som transportmiddel til- og fra skolen. 

Henvendelser til skolen

 • Benytt i hovedsak Visma App.
 • Dere kan ringe til SFO tlf. 907 72 411 eller skolen tlf. 409 03 429 (Kjetil svarer).
 • Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Smittevern vil være førende for all aktivitet og drift. Det er viktig at vi følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Dersom dere som foresatte eller elevene har symptomer på luftveissykdom skal barna holdes hjemme fra skolen til de er symptomfrie + en dag.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven få på munnbind og eleven må hentes av foresatte.
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler. Du må fremlegge en legeerklæring.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.

Mvh Kjetil Vik (977 00 567) 
Rektor Lardal skole

Til toppen