Skolebussen kjører på Østsideveien i dag og i morgen - men noe forsinkelser

Skolebussen kjører i dag på Østsideveien

Lardal skole har ikke mottatt beskjed fra VKT om at bussen ikke kom i dag.

VKT hadde ikke fått noe beskjed fra Veidekke om at veien var stengt. At bussen ikke kom i dag skyldes en misforståelse.

Skolesekretær har ringt med trafikkleder på VKT i dag og han kunne fortelle at Securitas hadde fått ansvar for å lede all kollektiv og privattrafikk forbi asfaltarbeidet. 

Misforståelsen rundt dette er nå rettet opp og skolebussen kjører på Østsideveien, med noe forsinkelser både i dag, og i morgen.  Asfaltarbeidet skal etter planen være avsluttet i løpet av fredag 8.10

Til toppen