Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anita Skilbred 5.trinn og nestleder
Glenn Åge Sundet Kalleberg 4.trinn
Glenn-Hugo Solvolden 8.trinn
Hedda Holter Sollien 1.trinn og sekretær
Ida Engelstad 10.trinn og leder
Jannicke Røsholt 9.trinn
Jon Emil Horntvedt 1.trinn vara
Kari Tjentland 7.trinn kasserer
Maria Benedicte Marthinsen 3. trinn
Marikken Røsholt 2.trinn vara
Oda Christine Lodding Olsen 6.trinn
Tale Marie Abrahamsen 2.trinn vara
Thea Jeanett Staurset 2.trinn
Til toppen