Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Glenn Åge Sundet Kalleberg 3.trinn
Gro Kjersti Berg Schebesta 10.trinn
Hedda Holter Sollien 1.trinn 2023/2024
Jon Emil Horntvedt 1.trinn vara 2023/2024
Kari Tjentland 6.trinn
Lene Hellingsrud 8.trinn
Maria Benedicte Marthinsen 2. trinn
Marikken Røsholt 1.trinn vara
Ruth Elise Roso Wear 7.trinn
Silje Halvorsen 4.trinn
Tale Marie Abrahamsen 1.trinn vara
Thea Jeanett Staurset 1.trinn
Wenche Rødal 9.trinn
Til toppen