Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Arne Valberg Ansatt
Birgitte Ormestad Øvrige ansatte
Hilde Nakjem Foresatt
Jørn Skog Odberg Foresatt
Kjetil Vik Rektor
Oddvar Bjørøen Foresatt
Ole Einar Gjetrang Elevråd u-skolen
Synne Hogstad Elevråd b-skolen
Tone Linnerud Lindsverk
Vibecke Sandaas Foresatt
Til toppen