Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Arne Valberg Ansatt
Birgitte Ormestad Øvrige ansatte
Oddvar Bjørøen Foresatt
Synne Hogstad Elevråd b-skolen
Tone Linnerud Lindsverk
Wenche Hovda Røsholt Rektor
Til toppen