Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Arne Valberg Ansatt
Bente Grønseth Janshaug SFO-leder
Birgitte Ormestad Øvrige ansatte
Hilde Nakjem Foresatt
Jørn Skog Odberg Foresatt
Kjetil Vik Rektor
Magdalena F. Lindtvedt Politisk
Oddvar Bjørøen Foresatt
Synne Hogstad Elev
Tone Linnerud Lindsverk
Vibecke Sandaas Foresatt
Vilde Hogstad Lie Elev
Til toppen