Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anita Skilbred
Glenn-Hugo Solvolden
Ida Engelstad
Kari Tjentland
Oda Christine Lodding Olsen
Trine Lunde
Wenche Hovda Røsholt Rektor
Til toppen