Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Ada Helen Ulland
Birgitte Ormestad Øvrige ansatte
Hedda Holter Sollien Foresatt SFO
Kari Tjentland Leder
Lene Langerud Hvaal Repr. barneskolen
Line Røsholt Hansen Repr. u-skolen
Magdalena F. Lindtvedt Politisk
Ruth Elise Roso Wear
Wenche Hovda Røsholt Rektor
Til toppen